دلایل ایجاد فیبروم رحم

فیبروم رحم

برخی از خانم ها شب ها در خواب احساس می کنند که نیاز به تخلیه ادرار دارند و یا در برخی مواقع برای تخلیه آن عجله دارند. اکثر این افراد به فیبروم رحم مبتلا می باشند که ما قصد داریم در این بخش از مقاله های کلینیک سکستراپی دکتر نجات بیشتر  درباره انواع فیبروم رحم …

فیبروم رحم ادامۀ مطلب »