راه تشخیص انزال پس رونده

انزال پس رونده چیست؟

اگرچه در سالهای اخیر علاقه زیادی به انزال زودرس وجود داشته است، اما درک ما در مورد اختلالات انزال رتروگراد ( انزال پس رونده)، انزال دردناک و خونریزی محدود است. هر سه این شرایط به یک عمل بالینی شدید و تمایل به انجام تفکر در خارج از الگوی درمانی استاندارد تعیین شده نیاز دارند. با …

انزال پس رونده چیست؟ ادامۀ مطلب »