انزال معکوس

انزال معکوس

انزال معکوس چیست؟ انزال معکوس یا انزال برعکس، مفهومی است که در آن مردان به جای انزال منی، به صورت معکوس، از مقعد خود منی را تخلیه می‌کنند. این عمل ممکن است به صورت ارادی و خودجوش یا به صورت اجباری در رابطه‌های جنسی صورت گیرد. انزال معکوس در بعضی موارد می‌تواند به عنوان یک …

انزال معکوس ادامۀ مطلب »