انحراف جنسی ترانسوستیک

انحراف جنسی ترانسوستیک یا مبدل پوشی چیست؟

انحراف جنسی ترانسوستیک تحول جنسیتي (Transgender) یا ترانس جنسی، به معنای تجربهٔ هویت جنسی یا جنسیتی متفاوت با جنسیت تعریف‌شدهٔ اجتماعی برای فرد است. به بیان دیگر، این افراد باور دارند که جنسیتی که در دنیای جسمیشان نشان داده شده، با هویت جنسیتی حقیقی آنها همخوانی ندارد. انحراف جنسی ترانسوستیک یا Transvestic Fetishism یکی از …

انحراف جنسی ترانسوستیک یا مبدل پوشی چیست؟ ادامۀ مطلب »