چگونه همسر آینده خود را انتخاب کنیم؟

معیارهای انتخاب همسر

خوب این روزها طرز فکرها به گونه ای شده است که کمی وسواس و حساسیت انتخاب همسر در زنان و مردان دیده می شود. آگاهی نداشتن درباره این مسئله موجب شده است که آمار طلاق روز به روز افزایش پیدا کند. اینکه شما ندانید دوست دارید همسر آیندتان دارای چه ویژگی های اخلاقی باشد و …

معیارهای انتخاب همسر ادامۀ مطلب »