علت احساسات منفی بعد از رابطه جنسی

احساسات منفی بعد از رابطه جنسی

شما بعد از رابطه جنسی احساسات منفی دارید؟ آیا شما رابطه جنسی برقرار کرده اید و سپس پشیمان شده اید ؟ رابطه جنسی می تواند سرگرم کننده، آزاد کننده و کاملاً شگفت انگیز باشد. اما نه همیشه. بعضی اوقات احساس می شود چیزی بعد از رابطه جنسی گم شده است. گاهی فکر می کنیم نباید …

احساسات منفی بعد از رابطه جنسی ادامۀ مطلب »