توافق مهم در دوران آشنایی قبل از نامزدی

10 توافق مهم در دوران آشنایی قبل از نامزدی

با توجه به این موضوع که این روزها کمتر شاهد ازدواج هایی به سبک آشنایی های سنتی می باشم و آشنای زوج ها به صورت مدرن می باشد نیاز است که قبل از برگزاری مراسم حواستگاری و یا در دوران نامزدی به یک سری توافق ها برسد. امروز در کلینیک دکتر نجات می خواهیم به …

10 توافق مهم در دوران آشنایی قبل از نامزدی ادامۀ مطلب »