دلایل آزار جنسی یا تجاوز

آزار جنسی یا تجاوز

آزار جنسی یا تجاوز چیست؟ به خشونت و آزاری که به خاطر جنسیت یک نفر صورت می گیرد، آزار جنسی یا تجاوز می گویند. دختر ها و زن ها مهم ترین قربانیان آزار جنسی در جهان هستند. البته پسر ها و مردها هم می توانند به نوبه خود مورد آزار جنسی و پیامد های سوء …

آزار جنسی یا تجاوز ادامۀ مطلب »